Aktuálne

Preškolenie o norme STN EN ISO 14001:2016         20.9. 2016

Preškolenie o norme STN EN ISO 9001:2016        28.9. 2016

 

QM - Manažér systémov kvality I.sústredenie     10.-12.10.2016

Metrológia v systéme kvality   13.-14.10. 2016

 

POZVÁNKY NA AKTUÁLNE KURZY

  

Preškolenie o norme STN EN 14001:2016

Preškolenie o norme STN EN ISO 9001:2016
 

20.9. 2016

28.9. 2016

 

QM - Manažér systémov kvality I.sústredenie

Metrológia v systéme kvality

10.-12.10.2016

13.-14.10. 2016

 

Otvor celý zoznam vzdelávacích aktivít...