Aktuálne

Systém kvality podľa požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025

jún 2016

QM - AU Príprava a simulačný tréning audítora pre výkon interného auditu

jún 2016

Nástroje kvality - riešenie problémov

jún 2016

QM  - Manažér systémov kvality

23.-25.5. 2016

 

POZVÁNKY NA AKTUÁLNE KURZY

  

Budovanie systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025 jún 2016
Nástroje kvality - riešenie problémov jún 2016
QM-AU - Príprava a simulačný tréning audítora pre výkon interného auditu

jún 2016

QM - Manažér systémov kvality 23.-25.5.2016

 

Otvor celý zoznam vzdelávacích aktivít...